لوله خرطومی بیهوشی بزرگسال

    20,000 تومان

    لوله خرطومی شفاف بیهوشی بزرگسال